Gdzie kupić asfalt w workach?

Asfalt to potoczna nazwa mas bitumicznych, jakie można spotkać na drogach i ulicach oraz ścieżkach rowerowych, chodnikach, placach i parkingach. Asfalt na zimno to materiał wytrzymały, odporny na działanie czynników pogodowych, chętnie wybierany do budowy nawierzchni. Jednak, jak każdy inny materiał, pod wpływem eksploatacji ulega deformacjom i uszkodzeniom. Najlepszym i najszybszym sposobem uzupełnienia ubytków w nawierzchniach asfaltowych jest stosowanie asfaltu na zimno. Warto przeczytać, jak wygląda proces naprawy i gdzie kupić asfalt w workach.

,,Masa bitumiczna – opowiada przedstawiciel firmy Degamex, producenta masy bitumicznej na zimno QPR 2000 – to mieszanka mineralno-asfaltowa. Składa się z kruszywa, lepiszcza bitumicznego i wypełniacza. Lepiszczem bitumicznym jest mieszanina asfaltu – materiał otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej oraz specjalnych dodatków. Jakość asfaltu na zimno zależy od temperatury mięknienia, ciągliwości, stopnia penetracji oraz łamliwości. Masę bitumiczną stosuje się przede wszystkim do budowy nawierzchni dróg oraz do ich remontów i uzupełnienia ubytków.”

Asfalt na zimno i zalety stosowania

Asfalt na zimno oferowany przez firmę Degamex jest tak zaprojektowany, by spełniał najwyższe standardy jakości. Każdy etap jest dokładnie monitorowany i prowadzony przez specjalistów. Zwraca się szczególną uwagę na skład mieszanki mineralno-asfaltowej. Musi być on jak najbardziej zbilansowany, co zagwarantuje doskonałą urabialność i spójność materiału. Zarówno na etapie projektowania masy mineralno-bitumicznej, jak i w trakcie produkcji, nad jakością wyrobów czuwa laboratorium zakładowe wyposażone w odpowiedni sprzęt. Dzięki temu powstaje gotowy do użycia produkt zgodny z polskimi i europejskimi normami. Największą zaletą mas asfaltowych na zimno jest ich uniwersalność polegająca na możliwości ich stosowania o każdej porze roku, niemal przy każdej pogodzie, nawet w temperaturze poniżej zera stopni Celsjusza. Drugim istotnym walorem jest sposób i łatwość użycia – nie wymagają podgrzewania w specjalistycznych pojazdach. Wystarczy zawartość worka rozprowadzić po poddawanej renowacji powierzchni i dobrze zagęścić. Miejsca naprawione masą bitumiczna na zimno nadają się do użytkowania bezpośrednio po zakończeniu prac remontowych. Czas naprawy jest bardzo krótki, co ma istotne znaczenie, zwłaszcza podczas konserwacji uszkodzonych nawierzchni na często uczęszczanych drogach. Asfalt w workach sprzedawany jest w poręcznych 25-kilogramowych opakowaniach, wygodnych w transporcie i użyciu.

Asfalt na zimno – zastosowanie

Workowana mieszanka bitumiczna QPR 2000 to wygodny w użyciu produkt do prowadzenia remonetów nawierzchni oraz wypełniania ubytków i uszkodzeń nawierzchni asfaltowych. Doskonale nadaje się do ogólnego profilowania nawierzchni dróg i chodników, uzupełnienia ubytków wokół studzienek kanalizacyjnych, przy szynach kolejowych albo tramwajowych, a także w szczelinach dylatacyjnych. Jest też gotowym materiałem do budowy pochylni wjazdowych do garaży albo wjazdów dla wózków inwalidzkich. Przydatna jest także podczas łatania rozkuć po budowie lub naprawie instalacji wodociągowych, elektrycznych i gazowych. Asfalt na zimno należy kupować u renomowanych producentów, którzy kładą nacisk na monitorowanie procesów produkcyjnych oraz stosują restrykcyjną kontrolę jakości. Najlepiej dokonać zakupu bezpośrednio w siedzibie producenta, dzięki temu zakupione produkty spełniać będą wszelkie normy jakościowe i wytrzymałościowe, a naprawy wykonywane z wykorzystaniem wysokiej jakości mas bitumicznych będą skuteczne i trwałe.

Reklama

Czy praca z asfaltem na zimno jest bezpieczna?

Uzupełnienie lub budowa pochylni wyjazdowych do garaży, poziomowanie pokryw włazów, łatanie rozkuć do tworzenia sieci wodociągowych bądź elektrycznych, budowanie wjazdów dla wózków inwalidzkich – to tylko jedne z prac, które są wykonywane z użyciem asfaltu na zimno. Stosowanie ciepłych mas kojarzone jest z występowaniem wielu zagrożeń.

Czy tak samo jest w przypadku mas bitumicznych na zimno? Jakie zagrożenia niesie za sobą praca z asfaltem na zimno?

Korzystając z masy na gorąco musimy się liczyć z ewentualnym wystąpieniem jakiegoś zagrożenia. Praca z takim materiałem może doprowadzić między innymi do powstania pożaru bądź niebezpiecznej emisji oparów – tłumaczy ekspert z firmy DEGAMEX. W trakcie robót z asfaltem na zimno nie trzeba się obawiać powstania pożaru: jest to materiał niepalny. Nie wykazano też, by opary masy bitumicznej na zimno były szkodliwe w kontakcie z drogami oddechowymi. Niemniej korzystając z tego materiału w pomieszczeniach zamkniętych, warto je stale wentylować. Kiedy masa zetknie się z naszą skórą, należy ją dokładnie przemyć wodą z mydłem. Nie wolno do tego używać takich substancji jak na przykład benzyna czy nafta. Kiedy z kolei mieszanka mineralno-asfaltowa dostanie się do oczu, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody. Wszystkie te sytuacje są jednak zależne od człowieka. Wykorzystywanie masy bitumicznej na zimno w sposób prawidłowy nie wiąże się z bezpośrednim narażeniem zdrowia lub życia. Co ważne, asfalt na zimno nie stanowi też zagrożenia dla środowiska naturalnego. Podczas pracy z nim należy zachować ogólne zasady i przepisy BHP, a także oficjalne reguły przeciwpożarowe. Dzięki temu wykorzystywanie masy bitumicznej na zimno jest zupełnie bezpieczne.

Inne zalety wykorzystywania masy bitumicznej na zimno

Popularność asfaltu na zimno wynika jeszcze z kilku innych korzyści płynących z jego zastosowania. Głównym atutem tego materiału jest to, że dzięki niemu można uzupełniać bądź budować podłoża w bardzo szybkim tempie. Stosowanie ciepłego asfaltu wymaga jego wcześniejszego przygotowania. Mieszanka na zimno QPR 2000 jest praktycznie od razu gotowa do użytku. Wystarczy ją rozprowadzić po wybranej nawierzchni, a następnie właściwie zagęścić. Jest to materiał gwarantujący wysoką jakość zrealizowania wielu prac budowlanych bądź reparacyjnych. Mieszanka mineralno–asfaltowa na zimno jest odporna na upływ czasu, świetnie przytwierdza się do podłoża i sprawia, że dana nawierzchnia jest naprawdę trwała. Każdorazowo więc warto jest przemyśleć wykorzystanie masy bitumicznej na zimno, rezygnując tym samym z podgrzewania materiału w celu stworzenia nowego podłoża bądź reparacji już istniejącej nawierzchni.

Czy asfalt można kłaść na zimno?

Przekonianie, że asfalt, czyli mieszankę mineralno-asfaltową położyć można tylko w postaci gorącej, półpłynnej masy jest dość powszechne. Wydawać się może, że ciężki sprzęt ogrzewający masę bitumiczną i utwardzający nawierzchnię to jedyna metoda pozwalająca na jej profesjonalne położenie. Nic bardziej mylnego! Położenie asfaltu na zimno jest jak najbardziej możliwe. Mało tego, często jest to najlepsza metoda z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Co to jest asfalt na zimno i do czego służy?

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno to mieszkanka kruszywa oraz lepiszcza, uzupełniona dodatkami adhezyjnymi i stabilizatorami. Wyglądem przypomina zwykłą masę asfaltową, jednak (jak sama nazwa wskazuje) nie musi być podgrzewany do płynnej masy przed położeniem – tak jak ma to miejsce w tradycyjnym podejściu. Służy on przede wszystkim do uzupełniania ubytków w drogach, ale także wykorzystać go można do:

 • załatania dziur w przydomowym podjeździe,
 • naprawa pęknięć przy kratach odpływowych w drodze,
 • uzupełniania dziur w innych twardych powierzchniach, na przykład betonie.

Wymienione prace związane są z naprawą punktową, ponieważ takie właśnie jest przeznaczenie asfaltu na zimno – musi on opierać się na trwałej podbudowie.

Zalety stosowania asfaltu na zimno

Wymienić można wiele zalet wynikających z użycia mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno:

 • nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, ponieważ asfalt w workach 25 kg jest poręczny,
 • możliwość użycia nawet przy -30 oC,
 • doskonała przyczepność do podłoża.

Ponadto tuż po zakończonej naprawie, możliwe jest natychmiastowe użytkowanie powierzchni. Jest to szczególnie istotne, kiedy naprawiana jest często uczęszczana droga, a wyłączenie jej z ruchu na wiele godzin mogłoby powodować znaczne utrudnienia w ruchu.

Jak uzupełnić ubytek asfaltem na zimno?

Jak zauważa specjalista firmy Degamex: ,,Przed rozpoczęciem pracy z asfaltem na zimno, należy ogrzać go do temperatury pokojowej, przez umieszczenie jej na co najmniej 12 h w ciepłym pomieszczeniu. Masa bitumiczna podgrzewana tuż przed jej położeniem może stracić swoje właściwości poprzez odparowanie istotnych dodatków. Po ogrzaniu masy naprawczej można przystąpić do działania, czyli należy:

 • oczyścić ubytek z elementów luźnych, szczególnie na krawędziach i dnie,
 • (opcjonalnie) zagruntować dziurę gruntownikiem bitumicznym,
 • uzupełnić brakującą przestrzeń asfaltem, tak aby wystawała kilka milimetrów ponad powierzchnię,
 • zagęścić masę ubijakiem, płytą wibracyjną lub przejechać po niej kilka razy kołem samochodu.

W ciągu kilku dni wystająca powierzchnia będzie dociskana przez samochody i zniweluje się do starej powierzchni. Jeśli dziura jest głębsza niż 5 cm, masę należy położyć w kilku warstwach, a każdą z nich dobrze zagęścić.

Nawierzchnie bitumiczne – przyczyny pęknięć i naprawa metodą ,,na zimno”.

Wczesną wiosną obserwujemy na drogach liczne uszkodzenia w postaci spękań, ubytków, wykruszeń. Problem pojawia się każdego roku i nadal nie ma skutecznego sposobu, aby temu zapobiec. Główną przyczyną powstawania uszkodzeń w nawierzchniach bitumicznych jest oddziaływanie niskich temperatur na istniejące drobne pęknięcia.

Spękania termiczne warstw mineralno – asfaltowych związane są z faktem, że mieszanki bitumiczne mają zmienne właściwości w różnych temperaturach eksploatacyjnych. Decydujące znaczenie mają właściwości lepiszcza – asfaltu, który w wysokich temperaturach letnich staje się miękki (gdy zwiększa się temperatura to zmniejsza się jego lepkość), natomiast zimą pod wpływem mrozów, asfalt twardnieje (zwiększa się jego lepkość), w związku z czym staje się kruchy i podatny na wykruszenia i uszkodzenia.

Niestety, w ostatnich latach w Polsce często obserwujemy wahania temperatur. Uszkodzenia termiczne mogą być spowodowane przekroczeniem temperatury charakterystycznej dla danej mieszanki. Inne zniszczenia termiczne dotyczą uszkodzeń zmęczeniowych. Są one skutkiem wielokrotnych wahań temperatury w zakresie wyższym od punktu pęknięcia mieszanki. Tego typu pęknięcia występują najczęściej w postaci mikropęknięć siatkowych, które pod wpływem dużych obciążeń drogowych, powiększają się i tworzą liczne uszkodzenia, wykruszenia i „dziury”.

Aby zapobiec powiększaniu się ubytków w drodze, warto w okresie zimowym zabezpieczyć uszkodzenia stosując nasz sztandarowy produkt – mieszanka mineralno–asfaltowa na zimno. W skład mieszanki wchodzą lepiszcze, czyli asfalt z dodatkiem środka adhezyjnego i modyfikatora oraz kruszywa. Dzięki specjalnie wytworzonemu lepiszczu, mieszanka na zimno może być stosowana w szerokim zakresie temperatur od – 20° C do + 40° C.

Jak wykonać naprawę uszkodzeń mieszanką na zimno? – pytamy eksperta firmy Degamex.

„Przed wypełnieniem ubytku nawierzchni produktem – mieszanka na zimno QPR 2000,należy oczyścić podłoże. Oczyszczenie podłoża polega na usunięciu luźnych części oraz zanieczyszczeń z krawędzi i dna przy użyciu sprężonego powietrza lub innych dostępnych sposobów. Krawędzie ubytku powinny być przycięte do pionu ręcznie, udarowo lub piłą. Powierzchnie ubytku nie wymagają gruntowania, jednak zagruntowanie powierzchni przy użyciu np. pasty asfaltowej lub emulsji asfaltowej poprawi trwałość naprawy. Po wypełnieniu ubytku, mieszankę na zimno QPR 2000 należy starannie zagęścić.

Naprawa nawierzchni produktem – mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, a remontowany odcinek drogi można oddać do ruchu bezpośrednio po zakończeniu prac”, co jest dużym plusem.

Jak powstaje asfalt na zimno do naprawy nawierzchni?

Asfalt ma parametry, dzięki którym może być nakładany zarówno na gorąco, jak i na zimno. Asfalt na zimno doskonale sprawdza się przy łataniu dziur w zniszczonych drogach oraz przy naprawie częściowych ubytków jezdni. W poniższym artykule sprawdzamy, jak powstaje asfalt i w jaki sposób powinno się go nakładać. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Jak wytwarza się asfalt na zimno?

Asfalt jest mieszanką kilku odpowiednio dobranych składników, takich jak:

 • kruszywa,
 • wypełniacze,
 • adhezyjne,
 • lepiszcza.

Wytwarzanie masy na zimno składa się z kilku etapów. Na początku sypkie substancje są przesiewane przez duże sita, które rozdrabniają kruszywo na mniejsze cząsteczki. Następnie rozdzielone ziarna odpowiednio się grupuje oraz miesza. Co więcej, cały proces wytwarzania asfaltu powinien odbywać się w wysokiej temperaturze, dzięki czemu wszystkie substancje mogą się ze sobą połączyć. Podobne znaczenie mają lepiszcza, które dzięki lepkiej konsystencji ułatwiają sklejanie pozostałych elementów mieszanki.

Podczas rozmowy z przedstawicielem firmy Degamex producent mas bitumicznych oraz asfaltu dowiedzieliśmy się: „asfalt na zimno jest wytwarzany ze starannie dobranych materiałów, które regularnie przechodzą kontrole jakości. Dzięki temu asfalt jest bardzo wytrzymały i wyróżnia się najwyższą jakością. Ciekawą ofertą jest asfalt na zimno w workach, który jest wygodny w użyciu i umożliwia renowacje większych nawierzchni dróg.

W jaki sposób kładzie się asfalt na zimno?

,,Nakładanie asfaltu na zimno jest znacznie szybsze i wygodniejsze niż tradycyjny sposób wylewania asfaltu na gorąco. Co więcej, asfalt na zimno w workach jest gotowy do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu. Nakładanie gotowej mieszanki odbywa się w kilku etapach.
Na początku należy właściwie przygotować podłoże i oczyścić je z wszelkich zanieczyszczeń. Sprawi to, że asfalt będzie mógł dokładnie się przyczepić do nawierzchni i zachowa trwałość na długi czas.
Kolejnym etapem jest wsypanie mieszanki asfaltowej do uszkodzonej nawierzchni, a następnie dokładne rozprowadzenie specjalnym szpadlem. Ostatnim, istotnym krokiem jest ubicie i utwardzenie asfaltu. W tym celu wykorzystuje się ubijak ręczny lub zagęszczarkę.

Ogromnym plusem stosowania asfaltu na zimno jest możliwość użytkowania drogi bezpośrednio po zakończeniu nakładania. Ponadto mieszanka mineralno-asfaltowa może być używana do naprawiania dróg w każdej temperaturze przez cały rok. Co więcej, jest ona praktyczna i łatwa w użyciu, gdyż nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi ani wcześniejszego przygotowania surowców.

Skąd się biorą dziury w drodze i jak je naprawiać?

Najwięcej ubytków w drogach powstaje zimą. Dlaczego tak się dzieje i co sprawia, że tworzą się „dziury”?
Na nawierzchnię dróg wpływa wiele czynników. Są to m.in. natężenie ruchu, sposób eksploatacji, stan podbudowy drogi czy warunki pogodowe. Wpływ mają również poprzednie naprawy jezdni lub sieci gazowej, kanalizacyjnej czy technicznej biegnących pod drogą. Każde związane z tym prace oznaczają ingerencję w strukturę nawierzchni, co sprawia, że potem w takich miejscach asfalt jest bardziej podatny na uszkodzenia.

W efekcie powstają pęknięcia, rakowiny, wykruszenia. Zima jest bezlitosna dla takich uszkodzeń i właśnie wtedy pojawia się najwięcej dziur w nawierzchniach. Duży wpływ na to mają tzw. przejścia  przez zero, czyli wahania temperatury otoczenia w ciągu doby, od temperatury plusowej w dzień do temperatury ujemnej w nocy. Wahania te w połączeniu z opadami działają szczególnie niebezpiecznie na stan wykruszonych dróg. Zgromadzona w spękaniach woda zamarza i rozsadza nawierzchnię, tworząc coraz większe szkody. Im częściej dochodzi do wahań temperatury i opadów mieszanych śnieg i deszcz, tym szybciej postępuje proces degradacji.

Dlatego o tej porze roku na drogach często można spotkać grupy remontowe. Zimowe naprawy są doraźne i tymczasowe, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo użytkowników drogi. Stąd też wykonuje się naprawy wykruszeń najgłębszych lub o ostrych brzegach.

Najczęstszym sposobem naprawy jest uzupełnienie ubytku wykorzystując przy tym oferowany przez nas produkt – masa na zimno. Najpierw osuszamy wykruszenie, potem je czyścimy, a następnie układamy na nim specjalną masę bitumiczną, którą odpowiednio rozprowadzamy i dogęszczamy. Jezdnia może być oddana do użytku bezpośrednio po naprawie.

Firma DEGAMEX zaleca stosowanie do szybkich napraw dróg swój produkt jakim jest mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno QPR 2000. Jest to mieszanka bitumiczna typu otwartego, urabialna i gotowa do użycia. Zapewnia szybką i łatwą naprawę bez użycia sprzętu specjalistycznego.

Aby zapoznać się ze szczegółami oferty zapraszamy do odwiedzenia strony www.degamex.pl 

Czym są masy bitumiczne?

Masy bitumiczne są często używane przy różnych pracach drogowych. Doskonałe parametry masy sprawiają, że jest ona niezwykle trwała i odporna na czynniki mechaniczne. Czym jeszcze wyróżnia się masa bitumiczna? Jakie ma zastosowanie oraz z czego jest wytwarzana?

Masa bitumiczna jest mieszanką różnego rodzaju kruszyw oraz wypełniaczy adhezyjnych i może być wykorzystywana w budownictwie drogowym. Przed utworzeniem masy, wszystkie substancje wykorzystywane do produkcji mieszanki bitumicznej są dokładnie sprawdzane pod kątem ziarnistości, zawartości pyłów oraz odporności na czynniki środowiskowe. Sprawia to, że utworzona masa ma najwyższą jakość i spełnia warunki, które pozwalają dopuścić ją do użytku.

Produkcja polega na przesiewaniu kruszywa przez specjalne sita i rozdzielaniu go na drobniejsze ziarna. Kolejnym etapem jest pogrupowanie frakcji substancji w zależności od wagi i przeniesienie do mieszalnika. Istotne jest, aby cały proces produkcji przebiegał w wysokiej temperaturze, która umożliwia zlepienie wszystkich substancji. Powstaje wówczas masa bitumiczna, która może być użyta na wiele sposobów.

Jakimi cechami wyróżnia się masa bitumiczna?

Masa bitumiczna, inaczej asfalt na zimno lub masa na gorąco charakteryzuje się takimi właściwościami, jak:
– odporność na szkodliwe promienie słoneczne,
– odporność na różnice temperatur,
– właściwości zabezpieczające przed nadmiernym wchłanianiem wody.
Te właściwości sprawiają, że doskonale nadaje się do budowy dróg. Co więcej, jest ona niezwykle trwała, dzięki czemu może być również używana, jako nawierzchnia pod pas startowy dla samolotów.

Do czego wykorzystywana jest masa?

Masa najczęściej jest stosowana do naprawiania uszkodzonej nawierzchni drogi. Co więcej, podczas naprawy dróg doskonale sprawdzą się odmiany masy bitumicznej, takie jak mieszanka mineralno-bitumiczna na gorąco oraz masa bitumiczna na zimno. Masa na zimno nie wymaga podgrzewania i wystarczy ją tylko zagęścić. Dzięki tej właściwości można jej używać samodzielnie.Jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela firmy Degamex, zajmującej się wytwarzaniem mas bitumicznych: „mieszanka bitumiczna doskonale nadaje się też, jako materiał izolacyjny, zabezpieczający przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Masy są niezwykle trwałe i mają wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu asfalt nie odkształca się i nie pęka. ”

Ile kosztuje położenie 100 metrów drogi asfaltowej metodą na zimno?

Do budowy dróg najczęściej wykorzystuje się produkty, które charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia. Jednym z takich materiałów jest asfalt na zimno. Jest on nie tylko wysoko wydajny, ale też prosty do wyłożenia. Warto dowiedzieć się, od czego zależy koszt położenia drogi asfaltowej metodą na zimno i dlaczego jest to najchętniej wybierany sposób kładzenia jezdni. Zapraszamy do lektury.

Co wpływa na cenę budowy drogi asfaltowej?

Koszt położenia drogi asfaltowej jest zróżnicowany i zależy od kilku czynników. Aby określić cenę, należy wziąć pod uwagę między innymi:rodzaj nawierzchni drogowej, wielkość drogi, materiały, które posłużą do jej wykonania. Doskonałym materiałem służącym nie tylko do budowy nowych dróg, ale też do naprawiania nawierzchni uszkodzonych jest asfalt na zimno. Jedną z firm, gdzie można go kupić, jest firma Degamex, będąca producentem mas bitumicznych oraz asfaltu w workach. Oferuje ona najwyższej jakości materiały niezbędne przy budowie oraz remoncie dróg.

Asfalt na zimno jest masą, która wyróżnia się odpornością na uszkodzenia mechaniczne i nie wymaga dodatkowej obróbki podczas układania. Co więcej, jest on przeznaczony do użycia od razu, bez wykorzystywania specjalistycznych narzędzi, co sprawia, że jest niezwykle łatwy w użyciu. Wysoka wydajność asfaltu w workach również wpływa na jego cenę, która jest znacznie mniejsza, niż w przypadku wykorzystywania innych materiałów.

Dlaczego asfalt na zimno jest chętnie wykorzystywany do budowy dróg?

Mieszanka mineralno-asfaltowa ma parametry, które sprawiają, że doskonale nadaje się do szybkich i trwałych remontów dróg. Jej dużą zaletą jest też możliwość wykorzystywania zarówno w niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach. Ta cecha umożliwia wykonywanie napraw nawierzchni drogowych o każdej porze roku.
Co więcej, asfalt na zimno nie wymaga korzystania z dodatkowych narzędzi do jego kładzenia, co za tym idzie – jest szybki i bezproblemowy w użyciu.
Warto dodać, że jego duża wytrzymałość na obciążenia sprawia, że może być stosowany w podczas budowy podjazdów, parkingów oraz przejazdów kolejowych. Ponadto jest często sprzedawany w dużych workach, które są niezwykle wydajne, co również wpływa na niższy koszt budowy nawierzchni.
Dodatkowo, koszt naprawy uszkodzonej drogi również jest niewielki przy użyciu asfaltu w workach. Jest to spowodowane tym, że nie trzeba nakładać grubej warstwy materiału na zniszczone miejsce, gdyż asfalt zapewnia solidność i długotrwałą wytrzymałość na oddziaływanie czynników środowiskowych.

Gdzie kładzie się asfalt na zimno?

Utwardzenie nawierzchni można przeprowadzić na wiele różnych sposobów, w zależności od jej przeznaczenia, potrzebnej wytrzymałości, walorów estetycznych czy poziomu kosztów wykonywanych prac. Jednym z rozwiązań dających najlepsze efekty użytkowe jest ułożenie asfaltu. Asfalt na zimno wyróżnia się nie tylko swoją trwałością, ale także możliwością uzyskania jednorodnej powierzchni.

Stosowanie nawierzchni asfaltowych

Używanie asfaltu to najpopularniejszy sposób utwardzania nawierzchni dróg, miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych, podjazdów lub ciągów pieszych. Układane mieszanki mineralno-asfaltowe składają się z kruszywa o odpowiednio dobranym uziarnieniu oraz lepiszcza, które spaja je ze sobą, a także substancji modyfikujących, poprawiających właściwości użytkowe całości. Zaletą nawierzchni asfaltowych jest ich wysoka trwałość, duża odporność na warunki atmosferyczne, a także ścieranie i nacisk.

Do budowy dłuższych odcinków dróg zwykle używa się asfaltu układanego na ciepło – masa na gorąco. Wymaga to jednak wykorzystania specjalistycznego sprzętu, oznacza dość długi czas prowadzenia robót oraz łączy się z wysokimi kosztami. W przypadku doraźnych napraw lub przygotowania nawierzchni o mniejszych rozmiarach albo niewielkim obciążeniu znakomite efekty można uzyskać, stosując asfalt na zimno. Ze względu na brak konieczności podgrzewania masy do wysokiej temperatury przygotowanie jest o wiele tańsze i mniej skomplikowane, a parametry użytkowe utrzymują się na bardzo zbliżonym poziomie.

Nawierzchnie z asfaltu na zimno

Nawierzchnia z asfaltu układanego na zimno sprawdza się zarówno w miejscach, w których ruch nie jest zbyt intensywny, np. na podjazdach czy parkingach, jak i tam, gdzie posłuży do naprawy powstałych uszkodzeń. Używając asfaltu w workach, można wypełniać ubytki i pęknięcia w nawierzchniach ulic, dróg czy chodników pojawiających się w trakcie eksploatacji. Dobrze sprawdza się przy uzupełnianiu braków po pracach remontowych np. związanych ze znajdującą się pod nawierzchnią infrastrukturą. Asfalt na zimno to materiał nadający się do prac pomocniczych – uzupełniania otworów przy elementach odwodnień m.in. studzienkach, odpływach, dylatacjach oraz połączeniach z płytami betonowymi i szynami.

Zaletą używania asfaltu w workach jest fakt, że procedura jego układania jest bardzo prosta. Materiałem wypełnia się miejsca uszkodzenia po jego odpowiednim przygotowaniu i oczyszczeniu, a następnie jedynie ubija np. przy wykorzystaniu typowej zagęszczarki. Plusem jest też fakt, że asfalt jest dostarczany w postaci workowanej, co ułatwia transport i pomaga w oszacowaniu ilości potrzebnego materiału. Przykładem produktu o bardzo dobrej jakości jest asfalt w workach, mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno QPR 2000, dostarczany przez firmę Degamex, która specjalizuje się w wytwarzaniu mas bitumicznych.

Jakie normy środowiskowe musi spełniać producent mas bitumicznych?

Masy bitumiczne są jednym z podstawowych materiałów używanych do budowy, modernizacji oraz naprawy powierzchni dróg. Wraz ze zwiększaniem się ilości nowych inwestycji drogowych oraz intensyfikacją prowadzonych remontów zapotrzebowanie na nie systematycznie wzrasta. Proces produkcji mas musi jednak nie tylko być nastawiony na zapewnienie ich odpowiedniej dostępności, ale także uwzględniać kwestie związane z ochroną środowiska. Firma Degamex wytworza odpowiednie mieszanki mineralno-asfaltowe, które spełnią wymagania użytkowników.

Jakie są zagrożenia związane z produkcją mas bitumicznych?

Proces wytwarzania mas bitumicznych jest złożony i wieloetapowy, a w jego trakcie mogą się pojawiać różne potencjalne zagrożenia oraz czynniki wpływające na stan środowiska naturalnego, a także poziom uciążliwości odczuwany przez osoby, które znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie wytwórni. Produkcja mas wymaga odpowiedniego wysuszenia oraz podgrzania kruszywa. Następnie jest ono rozdzielane na frakcje, po czym dozowane do otaczarki, gdzie łączy się gorące kruszywo z wypełniaczem i dodatkami, a także rozgrzaną masą asfaltową. Wymieszany materiał jest przekazywany do zbiornika buforowego, następnie odbierany. Uciążliwości związane z produkcją mieszanki to emitowany hałas, wynikający z konieczności obsługi kruszywa, zapylenie powstające podczas jego przesiewania, a także powstające gazy i dymy asfaltowe. Każdy producent mas bitumicznych we wszystkich fazach przetwarzania surowców i gotowego materiału stosuje technologie, które eliminują możliwe ryzyko lub znacznie zmniejszają jego poziom. Wykorzystywane są zwykle urządzenia filtrujące, które zmniejszają ilość powstających pyłów i emisję gazów do poziomów stężeń określonych w przepisach.

Wpływ na środowisko a produkcja mas bitumicznych.

W związku z potencjalnym oddziaływaniem wytwórni mieszanek asfaltowych na środowisko naturalne, ich budowa i funkcjonowanie wymagają przestrzegania wielu przepisów. Jednym z podstawowych dokumentów jest przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, niezbędnego przy pozyskiwaniu pozwolenia na budowę, będącego podstawą do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji. Podczas eksploatacji zakładu najważniejsze jest przestrzeganie Prawa ochrony środowiska oraz zapisów decyzji środowiskowej zawierającej ustalone przez odpowiedni organ limity emisyjne i Rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Przykładem firmy, która przywiązuje duże znaczenie do kwestii środowiskowych jest wytwórnia mas bitumicznych Degamex i jej sztandarowy produkt – mieszanka mineralno-asfaltowa.